HET VIERENTWINTIGUURS PROGRAMA 

Kijk naar deze dag!

Omdat het leven is, het absolute leven van het leven.
In zijn korte koers liggen alle waarheden en realiteiten van jouw bestaan. 
De gelukzaligheid van groei, De glorie van actie, De pracht van schoonheid, Omdat gisteren maar een droom is En morgen slechts een visioen.Maar vandaag, goed geleefd, maakt Elke gisteren een droom van geluk, En elke morgen een visioen van hoop.
Kijk goed, zodoende, naar deze dag.Zo is de begroeting van de dageraad. 

      ~ Van een Sanskriet Gedicht

God, schenk me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen,
Moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
En de wijsheid om het verschil te weten.

PREAMBULE

De Nar-Anon Familiegroepen zijn een wereldwijde gemeenschap voor diegenen die beïnvloed zijn door de verslaving van iemand anders. 

Als een twaalf stappen programma, bieden we onze hulp aan door het delen van onze ervaring, kracht en hoop.

We dragen de boodschap van hoop uit door anderen te laten weten dat ze niet alleen zijn; door het beoefenen van de Twaalf Stappen van Nar-Anon en door het veranderen van onze eigen houdingen. 

Wij zullen jouw anonimiteit respecteren. 

Ons programma is niet een religieuze, maar een spirituele manier van leven. 

ONZE MISSIE

De Nar-Anon Familiegroepen zijn een wereldwijde gemeenschap voor diegenen die beïnvloed zijn door iemand de verslaving van iemand anders. Als een twaalf stappen programma, bieden we onze hulp aan door het delen van onze ervaring, kracht en hoop. 

ONZE VISIE

We zullen de boodschap van hoop uitdragen over de hele wereld aan diegenen die beïnvloed zijn door de verslaving van iemand dicht bij hen.

We zullen dit doen door

 • Te laten weten dat ze niet langer alleen zijn,
 • de Twaalf Stappen van Nar-Anon te beoefenen,
 • groei te stimuleren door service,
 • Informatie beschikbaar te stellen door outreach, zoals openbare gelegenheden, ziekenhuizen, instituten en websites en
 • door onze eigen houding te veranderen.

WELKOM VOOR DE NIEUWKOMER

De Nar-anon Familiegroep is voornamelijk voor diegenen die het gevoel van wanhoop betreffende het verslavingsprobleem van iemand dichtbij hen kennen of hebben gekend. Wij hebben dat ongelukkige pad ook bewandeld en hebben het antwoord met kalmte en gemoedsrust gevonden. 

Wanneer je in de familiegroep komt, ben je niet meer alleen maar onder ware vrienden die jouw problemen begrijpen zoals maar weinig anderen dat kunnen. We zullen jouw vertrouwen en anonimiteit respecteren, zoals wij weten dat jij het onze zal respecteren. We hopen jou de verzekering te geven dat geen situatie te moeilijk is en geen ongelukkigheid te groot is om te overwinnen. 

Ons programma, die geen religieuze, maar een spirituele manier van leven is, is gebaseerd op de Twaalf Stappen van Nar-Anon. We hebben ondervonden dat het werken aan deze stappen de oplossing voor praktisch elk probleem zal geven. We moedigen je aan om dit programma en haar twaalf stappen serieus te nemen. Het is zo behulpzaam geweest voor ons als het Narcotics Anonymous programma is voor de verslaafde. We vragen alleen om de wijsheid en de moed om onszelf te zien zoals we echt zijn, om iets aan onszelf te doen met de hulp van een Hogere Macht zoals we die begrijpen, en voor de sierlijkheid om onze verslaafden met liefde los te laten en te stoppen met het proberen hen te veranderen. 

Hou een open geest en woon zoveel mogelijk meeting bij. Voel je vrij om te delen tijdens de meeting. Je mag vragen stellen na de meeting. Je zult snel nieuwe vrienden maken en je een deel van de groep voelen.

Met het begrip dat verslaving een ziekte is en de realisatie dat we er machteloos tegenover staan, als ook over het leven van anderen, zijn we klaar om iets nuttigs en constructiefs te doen met het onze. Dan en alleen dan, kunnen we behulpzaam zijn voor anderen. 

DE FAMILIE

Verslaving is een familieziekte. Het tast de relaties aan van diegenen die dicht bij de verslaafde staan: ouders, echtgenoten, broers en zussen, kinderen, goede vrienden en werkgevers. Wij, die het meeste geven om de verslaafde, lijden het meeste onder zijn labiele gedrag. We proberen controle uit te oefenen over – en schamen ons voor de schandalen. We kunnen snel denken dat we de schuldig zijn en nemen die schuld, angsten en verantwoordelijkheden van de verslaafde op ons. Met als gevolg dat wij ook ziek worden.

Het is pijnlijk om onze geliefden zichzelf langzaam te zien vernietigen met drugs. We zien ze afbrokkelen voor onze ogen en we hebben niet de macht om ze te stoppen. Als de verslaafden onze echtgenoten zijn, kijken we mogelijk toe hoe ons geld verkwist wordt. Wanneer de verslaafden onze kinderen zijn, beginnen alle dromen en hoop die we voor ze hadden te vervagen. Wanneer de verslaafden onze ouders zijn, hebben we mogelijk nooit een kindertijd gehad, omdat we de verantwoordelijkheden van onze ouders op een vroege leeftijd op ons hebben genomen. Misschien verdoezelen we iets voor onze verslaafde broers of zussen, vrienden en werkgevers; wellicht geven we hen de schuld of accepteren we hun onaanvaardbare gedrag. We maken ons zorgen, nemen hun verantwoordelijkheden op ons, verzinnen smoesjes voor ze en proberen dingen voor ze te verdoezelen. Dit komt door onze angst, met als resultaat dat wij het in standhouden.

De obsessie van de familie wordt duidelijk wanneer we het gebruik van de verslaafde proberen te beheersen. We worden detectives en zoeken hun huis en hun persoonlijke eigendommen door op zoek naar drugs en drugs-gerelateerde spullen.  We worden geobsedeerd met waar ze uithangen, wat ze doen en hoe we hun verslaving kunnen beheersen. We willen geloven dat het probleem zichzelf kan oplossen ook al verteld ons onderbuikgevoel ons dat dit niet zo is. We willen de beloftes van de verslaafde graag geloven, maar gezond verstand verteld ons dat er iets niet goed zit. We worden slachtoffers van ontkenning. 

In onze wanhoop, hebben we gezocht naar een antwoord. We zijn naar Nar-Anon gekomen omdat we beladen zijn met verantwoordelijkheden en ons alleen voelen.  We komen hier om het gedrag van de verslaafde te veranderen, maar ontdekken vlug dat onze eigen manier van denken en onze houding veranderd moet worden als we opluchting willen ervaring. We vinden mensen in Nar-Anon die begrijpen wat we doormaken en klaar zijn om hun ervaring, kracht en hoop te delen, met de hoop ons te helpen. In Nar-Anon leren we hoe we éen dag per keer kunnen leven; we stoppen met projecteren. We leren hóe om te gaan met gevoelens van angst, schuld, obsessie, spanning en ontkenning. We kijken naar onszelf en stoppen onze energie daar waar we de kracht hebben over de keuzes in onze eigen levens. 

ONSZELF VERANDEREN

Verslaving is als een kettingreactie. Het is een ziekte die de verslaafde aantast als ook de familie, vrienden en collega’s. We proberen te beheersen, te verbergen en de verantwoordelijkheden van de verslaafde op ons te nemen. De ziekte verspreid zich naar diegenen van ons die er het meeste om geven. Uiteindelijk beginnen we ons gebruikt en ongelukkig te voelen. We maken ons zorgen, verliezen vertrouwen en worden boos. De verslaafde geeft ons de schuld en we voelen ons schuldig. Als er maar iets of iemand zou veranderen! 

Wanneer we Nar-Anon ontdekken, vinden we anderen met dezelfde gevoelens en problemen. We leren dat we de verslaafde niet kunnen beheersen of veranderen. We zijn zo verslaafd geraakt aan de verslaafde dat het moeilijk wordt om de focus terug op onszelf te leggen. We ontdekken dat we los moeten laten en we wenden ons tot vertrouwen in een Hogere Macht. Door het uitvoeren van de stappen, het volgen van de tradities en het gebruiken van de tools van het programma, beginnen we, met de liefde en de hulp van onze Hogere Macht en anderen, onszelf te veranderen. 

Als we vragen om hulp, worden we er klaar voor om een helpende hand en hart uit te steken naar diegenen die Nar-Anon nodig hebben. We begrijpen. We herstellen. Langzamerhand duiken er nieuwe mensen op. Verandering neemt plaats. 

OVER VERSLAVING

We hebben geleerd dat verslaving een ziekte is. Het is een fysieke, mentale en spirituele ziekte die alle facetten van het leven aantast. Het kan tot stilstand gebracht worden, maar nooit genezen. We hebben ontdekt dat compulsief drugsgebruik geen indicatie is van gebrek aan liefde voor de familie. Het is geen kwestie van liefde, maar van een ziekte. Het onvermogen van de verslaafde om zijn drugsgebruik te beheersen, is een symptoom van de ziekte van verslaving. Zelfs als ze weten wat er gaat gebeuren, als ze het eerste drankje, pilletje of de eerste shot nemen, zullen ze het doen.  Dit is de waanzin waar we van spreken met betrekking tot deze ziekte. Alleen complete abstinentie van drugsgebruik, inclusief alcohol, kan deze ziekte stilzetten. Niemand kan het drugsgebruik van de verslaafde voorkomen. Wanneer we accepteren dat verslaving een ziekte is en dat we er machteloos tegenover staan, zijn we klaar om een betere manier van leven te leren. 

DE TWAALF STAPPEN VAN NAR-ANON FAMILIEGROEPEN

 1. We erkenden dat we machteloos waren over de verslaafde – dat ons leven onhanteerbaar is geworden. 
 2. We kwamen tot het geloof dat Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond zou kunnen maken. 
 3. We maakte de beslissing onze wil en ons leven onder de hoede te stellen van God zoals wij Hem begrijpen
 4. We maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.
 5. We gaven de ware aard van onze fouten toe aan God, aan onszelf en aan een medemens.
 6. We werden volledig bereid om al deze karakterfouten weg te laten nemen door God. 
 7. We vroegen hem nederig al onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. We maakten een lijst van alle personen die we geschaad hebben en we werden bereid om het met hen allen weer goed te maken.
 9. We maakten het met hen allen weer goed, behalve als dit hen of anderen zou kwetsen. 
 10. We gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en wanneer we verkeerd zaten gaven we dat onmiddellijk toe.
 11. We probeerden onze bewuste contact met God zoals wij Hem begrijpen te verbeteren door gebed en meditatie, slechts biddend voor de kennis van Zijn wil voor ons en de kracht om die uit te voeren. 
 12. Doordat wij spiritueel hebben mogen ontwaken door deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar anderen en om deze principes in al onze bezigheden uit te voeren. 

DE TWAALF TRADITIES VAN NAR-ANON FAMILIEGROEPEN

Onze groepservaring suggereert dat de eenheid van de Nar-Anon Familiegroepen afhankelijk is van onze trouw aan deze tradities.

 1. Ons gezamenlijk welzijn staat op de eerste plek; persoonlijke vooruitgang voor het grootse aantal mensen is afhankelijk van eenheid. 
 2. De enige autoriteit voor onze groep is een liefhebbende God zoals hij zich uit mag drukken in ons groepsbewustzijn. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren – ze regeren niet.
 3. De familieleden van verslaafden, wanneer samengekomen voor wederzijdse hulp, mogen zich een Nar-Anon familiegroep noemen, mits zij als groep nergens anders bij aangesloten zijn. Het enige vereiste voor lidmaatschap is dat een familielid of vriend een verslavingsprobleem heeft. 
 4. Elke groep moet autonoom zijn, behalve in zaken die andere Nar-Anon familiegroepen aantasten, of NA als geheel. 
 5. Elke Nar-Anon familiegroep heeft maar éen doel, het helpen van familieleden van verslaafden. We doen dit door de Twaalf stappen van Nar-Anon toe te passen, door onze verslaafde familieleden te begrijpen en aan te moedigen en door familieleden van verslaafden te verwelkomen en te troosten. 
 6. Onze familie groepen mogen nooit buitenstaande ondernemingen ondersteunen, haar naam er aan lenen of hen financieren. Zodat problemen over geld, eigendom en aanzien ons niet afleiden van ons hoofddoel. Alhoewel het een afzonderlijke eenheid vormt, moeten we altijd samen werken met Narcotics Anonymous.
 7. Elke groep moet volledig zelfstandig zijn en bijdragen van buitenstaanders afwijzen. 
 8. Het Nar-Anon twaalfde stap werk moet voor altijd onprofessioneel blijven, maar onze dienstbureaus mogen betaalde krachten in dienst nemen. 
 9. Onze groepen mogen nooit organisaties worden, maar we mogen wel raden voor diensten en commissies oprichten die direct verantwoordelijk zijn voor diegenen waar zij diensten aan verlenen. 
 10. De Nar-Anon familie groepen hebben geen mening over kwesties die zich buiten Nar-Anon afspelen, daarom moet onze naam nooit betrokken worden bij publieke onenigheid. 
 11. Ons PR beleid is gebaseerd op aantrekkingskracht in plaats van promotie. We moeten altijd onze anonimiteit bewaren ten opzichte van pers, radio, films, internet en andere vormen van massa media. We moeten erg zorgvuldig de anonimiteit van alle NA-leden bewaren.
 12. Anonimiteit is de spirituele basis van al onze tradities, die ons er aan herinneren om principes boven persoonlijkheden te plaatsen. 

DE TWAALF BEGRIPPEN VAN NAR-ANON DIENSTEN

Vrijheid voor het individu komt voort uit de Twaalf Stappen, vrijheid voor de groep komt voort uit de Twaalf Tradities en zo bloeit vrijheid voor het dienstenstelsel op uit de Twaalf Begrippen. 

 1. Om het doel te vervullen van onze familiegroep, hebben de Nar-Anon familiegroepen zich samengevoegd om een structuur te creëren die diensten ontwikkeld, coördineert en behoudt namens Nar-Anon als geheel.
 2. De uiteindelijke verantwoordelijkheid en autoriteit voor de Nar-Anon diensten rust bij de Nar-Anon familiegroepen.
 3. De Nar-Anon familiegroepen delegeren de autoriteit die nodig is om de verantwoordelijkheden te vervullen die  hen toebedeeld zijn naar de dienstenstructuur.
 4. Effectief leiderschap staat hoog in het vaandel bij Nar-Anon. Over leiderschapskwaliteiten moet zorgvuldig nagedacht worden bij het selecteren van vertrouwde dienaren. 
 5. Voor elke verantwoordelijkheid die toebedeeld is aan de dienstenstructuur, moet éen enkel punt van besluit en verantwoordelijkheid helder uitgelegd zijn.
 6. Groepsbewustzijn is de spirituele manier waarbij we een liefhebbende Hogere Macht uitnodigen om onze besluiten te beïnvloeden.
 7. Alle deelnemers van een dienstpositie dragen substantiële verantwoordelijkheid voor de besluiten van die positie en zullen toegestaan moeten worden om volledig deel te kunnen nemen in de processen van besluitvorming. 
 8. Gewoonlijk is twee richtingsverkeer essentieel om de voldoening te bereiken van al deze concepten en de integriteit en effectiviteit van onze diensten zelf. 
 9. Alle elementen van onze dienststructuren hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig na te denken over alle gezichtspunten in hun besluitvormingsproces. 
 10. Alle deelnemers van een dienstpositie kunnen afzien van de positie om te herstellen van persoonlijk rouw, zonder angst voor vergeldingsmaatregelen. 
 11. Nar-Anon’s financiën worden gebruikt voor ons voornamelijkste doel, namelijk de boodschap uit te dragen en er moet verantwoordelijk mee worden omgegaan.
 12. In overeenstemming met de spirituele natuur van Nar-Anon moeten onze structuren altijd gebaseerd zijn op service, in plaats van bestuur.

ONZE MEETINGS GEZOND HOUDEN

Om ons te verzekeren van succes in onze meetings in het oplossen van onze gemeenschappelijke problemen, moeten we drie destructieve krachten, die tweedracht kunnen veroorzaken in onze groep en deze uiteindelijke kunnen vernietigen, herkennen en vermijden.

De eerste destructieve kracht is discussie over enige aanduiding van religie.

Verslaving respecteert geen religie in het bijzonder, daarom moet ons programma ontworpen zijn om ons te helpen, ongeacht onze verschillende geloven. Laat ons niet ons doel voorbij gaan door te discussiëren over enige aanduiding van geloofsovertuiging.

De tweede destructieve kracht is roddel.

We zijn hier om onszelf en anderen te helpen door het delen van onze ervaring, kracht en hoop terwijl we de focus op onszelf houden. Het roddelen over anderen, inclusief de verslaafde, zal ons doel laten mislukking. We weten dat niemand met opzet onze groep wil vernietigen of haar principes. 

De derde destructieve kracht is dictatorschap.

Onze leiders zijn slechts dienaren, zij regeren niet. We geven geen advies, we suggesteren slechts door te vertellen hoe wij gelijkende problemen hebben opgelost, door het vertellen van onze ervaringen.

De essentie van Nar-Anon is dat het hele programma slechts een suggestie is.

We hebben geen vaste geloofsovertuiging, retributies, verplichtingen of iets anders  dat jou zou kunnen verhinderen; jouw vooruitgang kan worden gemaakt in jouw eigen tijd en op jouw eigen manier. We nodigen slechts je aanwezigheid uit in een gemeenschappelijke zaak.

Een belangrijk gereedschap in onze bijeenkomst is Nar-Anon Conference Approved Literature (CAL). Geschreven door en voor onze fellowship, en goedgekeurd op onze World Service Conference, het is een expressie van Nar-Anon principes en de ervaring, kracht en hoop van onze leden. Door CAL te gebruiken wordt er voor gezorgd dat leden dezelfde boodschap horen waar ze ook een bijeenkomst bijwonen. Dit verenigd onze leden en vermijdt affiliatie met buitenstaande zaken in overeenstemming met onze tradities. 

HELPEN

Onze rol als helper is niet om dingen te doen voor diegenen die wij helpen, maar om dingen te zijn. Niet om te proberen om hun acties te trainen en veranderen, maar om onze acties te trainen en te veranderen. We kunnen onze negatieve eigenschappen naar positieven veranderen:

 • Angst naar vertrouwen;
 • Verachtingen voor wat ze doen naar respect voor de potentie in hen;
 • Afwijzing naar loslaten in liefde;
 • Niet het proberen ze in een keurslijf te stoppen, of om van ze te verwachten dat ze beter of slechter zijn dan dat keurslijf, maar om ze de gelegenheid te geven om het beste in zichzelf te ontwikkelen, onafhankelijk van wat dat beste ook mag zijn;
 • Dominantie naar aanmoediging;
 • Paniek naar kalmte;
 • Valse hoop, egocentrisch, naar echte hoop, gecentreerd in God;
 • De rebellie van wanhoop naar de energie van persoonlijke revolutie;
 • Besturen naar leiding; en
 • Zelf-rechtvaardiging naar begrip van het zelf.

Terwijl we veranderen in manieren als deze, veranderen we de wereld om on heen en alle mensen in onze wereld ten goede. 

Zelf-medelijden blokkeert effectieve actie. Hoe meer we er voor zwichten, hoe meer we voelen dat het antwoord voor problemen een verandering in anderen of de wereld is, in plaats van een verandering in onszelf. Daarom, worden we hopeloze gevallen.

Uitputting is het resultaat wanneer we onze energie gebruiken om met spijt ons verleden te overdenken, of wanneer we proberen om manieren te verzinnen om aan de toekomst te ontsnappen die nog niet eens gekomen is. Evenzo, een beeld van de toekomst bedenken en er angstvallig over piekeren, in de angst dat het wel of niet uit komt, gebruikt al onze energie en zorgt er voor dat wij niet voor vandaag kunnen leven. Terwijl op deze manier leven de enige manier is om een leven te hebben.

Denk niet na over de toekomst van anderen, terwijl we niet verwachten dat ze beter of slechter wordt terwijl de tijd verstrijkt. Als we zulke verwachtingen hebben, proberen we eigenlijk te scheppen. Dit is het werk van God, niet het onze. Liefde alleen kan scheppen. Heb lief en laat het zijn.

Onthoudt, alle mensen veranderen altijd. Wanneer we ze veroordelen, veroordelen we ze op wat we denken van ze weten, we slagen er niet in om te realiseren dat er veel is wat we nog niet weten en dat ze constant veranderen terwijl ze goed- of kwaadschiks met het leven proberen om te gaan. Erken anderen omdat wij allemaal worstelen. Erken de inspanning die ze leveren om vooruit te komen, ook al zijn hun veranderingen niet makkelijk zichtbaar. En boven alles erken hun vele overwinningen die ons onbekend zijn. We zijn allemaal gemaakt uit dezelfde doek, ook al zijn we verschillend geknipt.

Onthoudt dat ook wij constant veranderen en dat we die verandering bewust kunnen sturen wanneer we dat verlangen. Onszelf  kunnen we veranderen, anderen kunnen we alleen liefhebben.

OVER VRIENDSCHAP – NAR-ANON STIJL

“ Oh het comfort – het onuitdrukkelijke comfort van het gevoel van veilig zijn bij een persoon
het niet hoeven afwegen van gedachten of het afmeten van woorden, maar ze allemaal er uit te kunnen gooien gewoon zoals ze zijn, het kaf en koren gezamenlijk. Zeker wetend dat een trouwe hand ze zal nemen en zeven, behoudt van wat het waard is om te houden en dan met de adem van vriendelijkheid, de rest wegblazen.” 

 • Dinah Craik, A life for a life, 1859

NAR-ANON 

Als ik bereid ben om naast God te staan en Zijn wil te laten gebeuren, zal ik mezelf bevrijden van persoonlijke angsten en een verkeerd gevoel van verantwoordelijkheid.

ALLEEN VOOR VANDAAG

Alleen voor vandaag zal ik alleen voor deze dag proberen te leven en niet mijn hele levensprobleem proberen op te lossen in éen keer. Ik kan iets doen voor twaalf uur waar ik afkeer voor voel als ik het mijn hele leven had moeten doen.

Alleen voor vandaag zal ik gelukkig zijn. Het verondersteld waar te zijn wat Abraham Lincoln zei: “ De meeste mensen zijn zo gelukkig als ze zich zelf voor nemen.” 

Alleen voor vandaag zal ik me aanpassen aan wat er is en niet alles proberen aan te passen naar mijn verlangens. Ik zal mijn geluk nemen zoals het komt en mezelf er naar schikken.

Alleen voor vandaag zal ik mijn verstand proberen aan te scherpen. Ik zal studeren. Ik zal iets nuttigs leren. Ik zal geen mentale nietsnut zijn. Ik zal iets lezen dat inspanning, denkvermogen en concentratie vereist.

Alleen voor vandaag zal ik mijn ziel op drie manieren oefenen. Ik wil iets goeds doen voor iemand, terwijl niemand er achter komt, als iemand er achter komt telt het niet. Ik zal tenminste twee dingen doen die ik niet wil doen – alleen als oefening. Als mijn gevoelens gekwetst zijn zal ik dat niet gebruiken als excuus om een ander te manipuleren.

Alleen voor vandaag zal ik een planning hebben. Misschien volg ik hem niet precies, maar ik zal er een hebben. Ik zal mezelf redden van twee plagen: haast en besluiteloosheid.

Alleen voor vandaag zal ik een half uur van stilte nemen helemaal voor mezelf en me ontspannen. Gedurende dit half uur za ik proberen om een beter perspectief te krijgen op mijn leven.

Alleen voor vandaag zal ik onbevreesd zijn. In het bijzonder zal ik niet bang zijn om te genieten van wat mooi is en om te geloven dat wanneer ik aan de wereld geef, de wereld ook aan mij zal geven.

Contacten________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________