Om succes te verzekeren in het oplossen van onze problemen tijdens onze meetings, moeten we de drie dodelijke vijanden herkennen en beheersen die de groep kunnen vernietigen.

  1. De eerste is discussie over elke willekeurige geloofsovertuiging dan ook.

Verslaving houdt geen rekening met een religie in het bijzonder; daarom is ons programma ontworpen om ons te helpen zonder aanzien van onze verschillende geloven. Laat ons niet ons doel voorbijgaan door discussies over enige geloofsovertuiging te hebben.

2. Het tweede dodelijke gevaar is roddel.

We zijn hier om ons zelf en anderen te helpen door groepstherapie.. De roddel over anderen, inclusief de verslaafde, zal ons doel verijdelen. We weten dat niemand onze groep en zijn principes doelbewust wil neer halen. Iemand die zich overgeeft aan roddel Is zelf beschadigd door de ziekte verslaving en heeft onze hulp zeker nodig.

  1. De derde vernietigende kracht is dictatuur. 

Onze leiders zijn slechts trouwe dienaren – zij regeren niet. Wij geven geen advies; wij kunnen alleen suggesties geven, door te vertellen hoe wij vergelijkbare problemen hebben opgelost. 

De eigenlijke essentie van Nar-Anon is dat het gehele programma slechts wordt voorgesteld.

Wij hebben geen geloof, verplichtingen, of iets dat neigt je te hinderen; je vooruitgang kan worden gedaan in je eigen tempo, en op je eigen manier. Wij nodigen slechts je aanwezigheid uit  in een gemeenschappelijke belang

Copyright 2014 Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc. Used with permission.