Onze ervaringen met de groepen leert dat onze eenheid afhangt van het in acht nemen van deze Tradities:

1. Ons gemeenschappelijk welzijn staat op de eerste plek; persoonlijke vooruitgang voor het grootste aantal mensen is afhankelijk van eenheid.  

2. Voor onze groepsdoeleinden is er maar één autoriteit – een liefdevolle God zoals Hij zich kan uitdrukken in ons groep geweten. Onze leiders zijn slechts vertrouwde dienaren – ze regeren niet. 

3. De familieleden van verslaafden, wanneer samengekomen voor wederzijdse hulp, mogen zich een Nar-Anon Familiegroep noemen, mits zij als groep geen andere band hebben. Het enige vereiste voor lidmaatschap is dater een verslavingsprobleem is bij een familielid of vriend.  

4. Elke groep zou autonoom moeten zijn, behalve in zaken die andere Nar-Anon Familiegroepen aantasten, of NA als geheel.  

5. Elke Nar-Anon Familiegroep heeft maar éen doel,om families van verslaafden te helpen. We doen dit door de Twaalf stappen van Nar-Anon te beoefenen, door onze verslaafde familieleden aan te moedigen en te begrijpen en door families van verslaafden te verwelkomen en te troosten.  

6. Onze familie groepen mogen nooit externe onderneming onderschrijven, financieren of onze naam lenen, opdat problemen als geld, eigendom en prestige ons niet afleiden van ons primaire spirituele hoofddoel; hoewel het een afzonderlijke eenheid vormt, moeten we altijd samenwerken met Narcotics Anonymous. 

7. Elke groep dient volledig zelfstandig zijn en bijdragen van buitenaf afwijzen.  

8. Het Nar-Anon Twaalfde Stap werk moet voor altijd niet-professioneel blijven, maar onze service centra mogen speciale werknemers in dienst nemen.  

9. Onze groepen mogen als zodanig nooit worden georganiseerd, maar we mogen wel raden voor diensten en commissies oprichten die rechtstreeks verantwoording afleggen aan degenen die zij dienen.  

10. De Nar-Anon Familiegroepen hebben geen mening over kwesties die zich buiten Nar-Anon afspelen, daarom mag onze naam nooit betrokken worden bij publieke onenigheid.  

11. Ons publieke relaties is gebaseerd op aantrekkingskracht in plaats van promotie; we moeten altijd onze anonimiteit bewaren ten opzichte van pers, radio, films, internet en andere vormen van massamedia. We moeten de anonimiteit van alle NA leden met bijzondere zorg bewaken.

12. Anonimiteit is de spirituele basis van al onze tradities, die ons eraan herinneren om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Copyright 2014 Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc. Used with permission.

Open chat
Heb je vragen over het programma?
Hallo, van harte welkom op de website van Nar-Anon.
Als je informatie wil, bel, mail of stuur een appje.