Onze ervaringen met de groepen leert dat onze eenheid afhangt van het in acht nemen van deze Tradities:

1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort voorop te staan; persoonlijke vooruitgang voor het grootst mogelijk aantal mensen is afhankelijk van eenheid.

2. Het enige gezag dat voor een groep geldt is een liefhebbende God, zoals Die in ons groepsgeweten tot uiting kan komen. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen hebben; zij regeren niet.

3. Familieleden van verslaafden die bijeen zijn om elkaar te helpen mogen zich een Nar-Anon Familiegroep noemen, mits zij als groep nergens anders bij zijn aangesloten. De enige voorwaarde voor lidmaatschap is dat een familielid of vriend een verslavingsprobleem heeft.

4. Elke groep behoort autonoom te zijn, behalve in zaken die ook andere Nar-Anon groepen of NA als geheel aangaan.

5. Iedere Nar-Anon Familie Groep heeft slechts één doel: de gezinnen van verslaafden helpen. Wij doen dit door zelf de Twaalf Stappen van NA toe te passen, door begrip op te brengen voor onze verslaafde familieleden en ze te bemoedigen, en door de gezinnen van verslaafden op te vangen en te steunen.

6. Onze Familie Groepen mogen nooit activiteiten van buitenstaanders onderschrijven, financieren of onze naam daaraan lenen, opdat wij niet door moeilijkheden in verband met geld, bezit of prestige worden afgeleid van ons voornaamste geestelijk doel. Hoewel wij een afzonderlijke eenheid vormen, behoren we steeds met NA/Anonieme Verslaafden samen te werken.

7. Iedere groep behoort financieel volledig zelfstandig te zijn en bijdragen van buitenstaanders af te wijzen.

8. Het Twaalfde Stapwerk van Nar-Anon behoort altijd vrijwilligerswerk te blijven, maar onze dienstbureaus mogen betaalde krachten in dienst nemen.

9. Onze groepen, als zodanig, mogen nooit organisaties worden, maar mogen wel raden voor de diensten en comités oprichten die rechtstreeks verantwoording verschuldigd zijn aan diegenen die zij dienen.

10. De Nar-Anon Familie Groepen nemen geen standpunt in met betrekking tot andere dan Nar-Anon aangelegenheden, opdat onze naam nooit in publieke meningsverschillen betrokken raakt. 

11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit berust meer op aantrekkingskracht dan op reclame. Voor pers, radio, televisie en film dienen wij persoonlijk steeds anoniem te blijven. Vooral de anonimiteit van alle NA-leden dient zorgvuldig te worden gerespecteerd.

12. Anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze Tradities, waardoor wij er steeds aan worden herinnerd om meer belang te hechten aan de beginselen dan aan persoonlijkheden.

Copyright 2014 Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc. Used with permission.