1. We erkenden dat we machteloos waren over de Verslaafde en
  dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. We begonnen te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons
  weer geestelijk gezond zou kunnen maken.
 3. We besloten onze wil en ons leven onder de hoede te stellen
  van God, hoe ook ieder van ons persoonlijk Hem ervaart.
 4. We maakten zonder angst een nauwgezette morele inventaris
  van onszelf op.
 5. We erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover
  een medemens de ware aard van onze fouten.
 6. We waren volkomen bereid al deze karakterfouten door God te
  laten wegnemen.
 7. We vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. We maakten een lijst van alle mensen die we onrecht hadden
  aangedaan en onze bereidheid groeide om het met hen allen weer
  goed te maken.
 9. Zo mogelijk maakten we het met hen allen persoonlijk weer
  goed, behalve indien dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. We gingen door met het opmaken van onze persoonlijke
  inventaris en als we fouten maakten gaven we dat onmiddellijk toe.
 11. Door gebed en meditatie trachtten we ons bewuste contact
  met God, hoe ook ieder van ons Hem ervaart, te verbeteren, Hem
  slechts biddend om ons Zijn wil met ons te doen kennen en om de
  kracht om dat uit te voeren.
 12. Dank zij deze Stappen tot geestelijke bewustwording
  gekomen, trachtten wij deze boodschap aan anderen door te
  geven en deze beginselen in al ons doen en laten toe te passen.

Copyright 2014 Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc. Used with permission.